Skip to content Skip to footer

Dreiging tegen een lid van de synagoog van Schaerbeek.

Een persoon die de synagoog van de Paviljoenstraat regelmatig bezoekt, heeft  het Centrum voor  Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding ingelicht over het feit dat, wanneer hij naar de synagoog gaat, hij vaak door jongeren van allochtone oorsprong wordt bedreigd.


 


Het Centrum heeft hem verschillende voorstellen van acties ingediend en dit punt op de dagorde van de vergadering van de cel « bestrijding van anti-semitsme » gezet.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now