Skip to content Skip to footer

Een federale volksvertegenwoordiger hernoemd de PP de PJB (Joodse partij van Belgie) en nazifieert Israel


De federale volksvertegenwoordiger, Laurent Louis (MLD ex PP), heeft op zijn twitter blad verschillende tweets gepost volgend op een persbericht van de PP (Populaire Partij) die de vrijlating van Gilad Shalit begroet.


 


Tussen zijn tweets kon men onder andere lezen :


 


– (Aangaande de PP) « Pourquoi pas PJB pour parti juif de Belgique??? »  Waarom niet PJB voor Belgische Joodse Partij??? ») ;


– « Israël est un pays terroriste qui impose sa loi comme le faisaient les nazis en 40 » « Israel is een terroristisch land die haar wetten oplegt zoals de nazis in 40 ») ;


– « Oui je l’affirme haut et fort: Israël est un Etat qui pratique une politique nazie » (« Ja ik verklaar luid en hard : Israel is een staat die een nazi politiek voert ») ;


– « Nous avons le droit et même le devoir de dénoncer ces agissements qui s’apparentent au nazisme »   Wij hebben het recht en zelfs de plicht om zulke praktijken die tot het nazisme behoren, aan te klagen »).


 


Naar aanleiding van deze uitspattingen, werd op 21 oktober 2011 een klacht neergelegd bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen door Joël Rubinsfeld, ex-voorzitter van de PP en ex-voorzitter van de CCOJB, tegen Laurent Louis voor zijn verklaringen die de PP van « Joodse Belgische Partij » kwalificeert en de staat Israel nazifieert.


 


Het CGK heeft ook zelf op 9 november, een klacht neergelegd bij het parket van Nijvel voor het aansporen tot raciale haat en discriminatie.


 


http://www.rubinfeld.be/blog/244-plainte-contre-le-depute-federal-laurent-louis

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now