Skip to content Skip to footer

Een hakenkruis teruggevonden op een gebouw te Vorst

Een groot hakenkruis is getaged geweest op een gebouw gelegen te Vorst, meer bepaald gaat het om een gebouw dat zich bevindt op de hoek van de avenue du Domaine en de avenue Minerve. De authoriteiten zijn verwittigd geweest, zodat het hakenkruis zo snel mogelijk zou verdwijnen.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now