Skip to content Skip to footer

Een scholier krijgt anonieme brieven van antisemitische aard

Een Joodse jongere uit een Antwerpse school kreeg in de klas anonieme brieven  binnen dewelke stond geschreven :  « (…) Jood, ik ga je vergassen ».


De directie en de leerkrachten hebben niets ondernomen. Een klacht is bij de politie ingediend.


(PV n° AN.56LB.013064/2006)


 

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now