Skip to content Skip to footer

Fysiek geweld, scheldwoorden en antisemitische graffiti op de auto van een Hogeschoolprofessor uit Brussel

Een professor psychologie van de HEB (Hogeschool Brussel), departement pedagogie De Fré waarvan de gebouwen in de Berkendaalstraat liggen, kwam (in het lokaal waar hij les gaf aan volwassen studenten die in de richting opvoeder zitten) tussenbeiden in een geval van partnergeweld waarbij de man zich gewelddadig gedroeg t.o.v. zijn vriendin.


 


De professor, een vrouw van joodse oorsprong, kreeg klappen en werd door de man in kwestie met antisemitische scheldwoorden overladen.


 


De volgende dag werd op haar auto antisemitische graffiti aangebracht met de woorden « sale juife (sic) » (« vuile Jodin ») en een bedreiging.


 


De directie en het lerarenkorps reageerden door hun lessen te onderbreken. De studenten werden samengebracht en verteld dat zulke daden onacceptabel zijn voor toekomstige opvoeders. Op vraag van sommige professoren werd benadrukt dat het om antisemitisme ging. De reactie van de leraren was unaniem vóór het slachtoffer.


 


Het slachtoffer heeft klacht ingediend bij de politie en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen heeft contact met haar opgenomen om haar bij te staan met de procedure.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now