Skip to content Skip to footer

Hakenkruis op een bericht van openbaar onderzoek te Waterloo

Een bewoonster van de gemeente Waterloo wandelend op de steenweg op Brussel, vlakbij het stadcentrum, zag daar op 26 november 2016 wandaffiches voor een publiek onderzoek van de stedenbouw dienst van de gemeente beklad met hakenkruisen.
Zij richtte zich toen tot een gemeenteraadslid om het aan te wijzen met de vraag de affiches te vervangen.
Op 19 februari, bijna 3 maanden later kwam de bewoonster daar weer voorbij en moest dan vaststellen dat de affiches daar nog altijd aanwezig, en beklad, waren.
Zij heeft dan de dienst urbanisatie telefonisch gecontacteerd om het op te merken en haar verwondering te uiten over het feit dat er gedurende 3 maanden niets gedaan was. Er werd haar geantwoord dat men het nodige zou doen.
De aanwijzing werd naar Unia doorgeseind om met de gemeente Waterloo geregeld te worden.

170224 - Waterloo - croix gammée avis enquête publique

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now