Skip to content Skip to footer

Het Joods Agentschap ontvangt dreigbrieven

Het Joods Agentschap heeft per post een dreigbrief ontvangen.


 


Het betreft een pamflet waarin de schrijver te keer gaat tegen personen die « nazislachtoffers verdedigen, personen die « vechten tegen het antisemitisme », personen die de « enige democratie in het Midden-Oosten verdedigen », alsook personen die « dialogeren met de drie grootste monotheïstische godsdiensten ».


 


In het pamflet wordt het hakenkruis vergeleken met de Davidster en het beschuldigt al de ontvangers van dit pamflet verantwoordelijk te zijn voor de « genocide » van de Palestijnen en voor het opleiden van terroristen.


 


Er wordt ook in gezegd dat de Joden hun eigen graf aan het graven zijn.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now