Skip to content Skip to footer

Incident in een stemlokaal tussen de voorzitter van het kantoor en een kiezer

Bij de verkiezingen van 10 juni, heeft een kiezer, van wie het Joodse karakter van zijn achternaam niets aan verwarring laat, zijn identiteitskaart aan de voorzitster van het stemlokaal overhandigd en, in het licht van zijn naam heeft die verklaard : “Nog een Jodin”.


 


Het slachtoffer, geschokt, had koptelefoons aan haar oren en heeft geveinst om de anti-semitische woorden niet te horen.


 


Zij heeft gestemd, is vertrokken en vervolgens met haar broer teruggekomen om de naam van deze persoon te kennen en om de reden van haar bezoek uit te leggen.


 


De voorzitster van het stemlokaal heeft dan alles ontkend. Het slachtoffer heeft klacht aan de politie ingediend.


 


 


Vroeger in de dag, heeft de vader van het slachtoffer aan hetzelfde stemlokaal gestemd en kreeg van de voorzitster van dit kantoor een commentaar van dezelfde aard.


 


Hij heeft geen klacht ingediend.


 


 


(PV n° BR.56.L3.031443/2007)

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now