Skip to content Skip to footer

Intimidaties jegens joodse orthodoxe jongeren te Antwerpen

Rond 14u. begeeft een jonge joodse orthodox van 15 jaar  zich van de synagoog naar zijn woning. Enkele meters voor hem wandelen twee joodse jongeren van zijn leeftijd in dezelfde richting. In de tegengestelde richting wandelen twee jongeren, één lijkt van arabische afkomst te zijn terwijl de andere van slavische afkomst lijkt te zijn. Op het moment dat ze elkaar kruisen duwen de twee laatsten de twee joodse jongeren. Enkele meters verderop duwen ze ook de joodse jongere. Deze laatste stopt dan en vraagt hen of er een probleem is, waarop ze dan antwoorden “ niets ga maar door”. Op het moment dat de jongere zich weer omdraait duwen ze hem weer. De politie is dan verwittigd, is vervolgens ter plekke gekomen en heeft de jongere van 15 jaar over de feiten bevraagd. Aangezien er niet gescheld werd en geen kloppen werden uitgedeeld, werd er geen PV opgesteld. Het antisemitisch karakter van de provocatie is niet vastgesteld maar het was echter gemakkelijk aan de jongeren te herkennen dat ze deel uit maken van de antwerpse orthodoxe gemeenschap.  

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now