Skip to content Skip to footer

Kwellingen in een Brussels atheneum (Laeken)

In een verslag in het dagblad Le Vif/l’Express  van 9 januari 2015 rapporteert de krant dat een leerling van 15 jaar van het atheneum Emile Bockstael in Laeken niet naar school heeft kunnen terugkeren.

Les événements critiques ont eu lieu après l’attentat du Musée Juif de Belgique (24 mai 2014). Un élève avait alors déclaré sur Facebook : « Si j’avais été là, j’en aurais tué plus ». Il a immédiatement été renvoyé. Les parents des élèves qui avaient approuvés la phrase ont été convoqués par le préfet.

De kritische feiten vonden plaats na de aanslag op het Joods Museum van België (24 mei 2014). Een leerling had toen op Facebook verklaard: « Was ik daar geweest, ik had er meer gedood » (« Si j’avais été là, j’en aurais tué plus »). Hij werd onmiddellijk van school gestuurd.  De ouders van leerlingen die de zin goedgekeurd hadden werden door de prefect ontboden.

Enkele weken later, tijdens de wereld voetbalcup in Brazilië, had de leerling die geschminkt was met de Belgische kleuren een Israëlische vlag in haar handen. Zij kreeg 288 beledigende en bedreigende boodschappen op Facebook vanwege sommige schoolkameraden en hun vrienden.

Op 10 september 2015 ontvangt het meisje op haar smartphone een foto van een ex schoolkameraad (x) die de nazi groet brengt en met 2 vingers een Hitler snor nabootst, met de volgende boodschap: « X zegt dat je achterstel te wensen overlaat » (« X dit que ton cul manque un peu »).

De vader van de leerling legt klacht neer bij de politie. De leerling heeft het atheneum Emile Bockstael verlaten.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now