Skip to content Skip to footer

Morele intimidatie tegen een leerkracht die antisemitische opmerkingen, gehouden door een leerling tijdens haar les geschiedenis, veroordeelde

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen werd gecontacteerd naar aanleiding van intimidatie van een leerkracht die haar leerling veroordeelde voor antisemitische opmerkingen.

 

Ter herrinering: 01/03/2012: Antisemitische opmerkingen door een leerling tijdens een les geschiedenis

 

Tijdens een les geschiedenis in een Brusselse school, gehouden door een lerares die de functie al 16 jaar beoefent, werd de les onderbroken door een meerderjarige leerling om antisemitische opmerkingen voor de klas uit te spreken.

 

Hij legde uit dat « Hitler zijn werk niet tot een einde had gebracht » (« Hitler n’avait pas fini son travail »), dat « de Joden hebben gekregen wat ze verdienden » (« les Juifs n’ont eu que ce qu’ils méritaient »), en « dat de Joden ongedierte zijn » (« les Juifs sont des vermines »)…

 

De lerares schreef een rapport voor de directie waarbij het besproken werd tijdens een vergadering van de leerkrachten. Tijdens deze vergadering hebben twee leerkrachten – van Arabische moslim afkomst – tegen het onderwerp gepleit, zeggend dat het onderwerp in de klas had moeten worden beheerd. De lerares werd gesteund door een andere leerkracht.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now