Skip to content Skip to footer

Nazi- en hitleriaanse iconografiën vertoond op reclame over een televisieprogramma op Canvas

Een reclameboodschap met verwijzingen naar de nazi’s en naar Hitler, om het televisieprogramma op Canvas « Weg met de Soete » aan te kondigen, heeft het CCOJB ertoe gebracht het Centrum voor Gelijkheid van Kansen aan te sporen tot het ondernemen van acties.


 


Het Centrum heeft dan een oordeel geveld over de legaliteit van deze reclameboodschap.


 


Het verdict luidde dat zelfs als de voorwaarden van de wet van 23 maart 1995 niet van toepassing zijn, aangezien het hier gaat over een karikatuur om het nazisme belachelijk te maken, de affiche enerzijds toch sommige gevoeligheden kan raken door een doorgedreven vertoning van nazi- en hitlersymbolen, anderzijds dat de affiche een historisch feit oproept dan niet in het minst clichématig is en tenslotte dat Duitsland zonder ophouden alles in het werk stelt, onder andere door onderwijs, om ervoor te zorgen dat deze feiten niet opnieuw plaats zouden vinden.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now