Skip to content Skip to footer

Negasionistische woorden in Knack.

Een klacht werd bij het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding ingediend, tegen het artikel van Gie Van den Berghe, verschenen in de Knack van 15 februari 2006 en getiteld “Heilige Koe”.


 


De auteur gebruikt de term “Holocaustgelovigen”, die ernaar streeft ze gelijk te stellen met de negationisten,  dus degenen die er niet in geloven.


 


Alsof “het geloof in de holocaust” een kwestie van vertrouwen was zoals bevoorbeeld de geloofsovertuiging.


 


Gie Van den Berghe doet alsof hij niet weet dat negationisme geen mening maar een politieke stellingname is om het nazi regime van zijn voornaamste misdaad te wassen.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now