Skip to content Skip to footer

Negationistische commentaren van een retoricus leerling in een atheneum van La Louvière

Een leraar moraal bij een koninklijke atheneum te La Louvière nam contact op met UNIA naar aanleiding van de uitspraken van één van zijn rhetorica studenten in één van zijn lessen. De leraar maakt zich zorgen over de stijging van het aantal negationistische uitlatingen van tieners. Een procedure om de student uit te sluiten is hangende. De leraar wenst een interklassen sensibilisatie campagne organiseren.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now