Skip to content Skip to footer

Negationistische illustratie gepubliceerd in « De Standaard »

In de krant “De Standaard” van 1 fébruari 2007, in het kader van de lezers tribune, gewijd aan de internationale Dag die de bevrijding van de nazi’s kampen herdenkt, werd een tekening van een uitroeiingskamp met een schoorsteen waarvan rook uitkomt in de vorm van een vraagteken, gepubliceerd.


 


Een dergelijke tekening roept de vraag op naar het bestaan van de kampen, de uitroeiing en het gebruik van de schoorstenen van de verbrandingsovens, en opent dus de deur voor negationisten.


 


Het Centrum voor Gelijke Kansen heeft op 21 februari een gedetailleerde brief gestuurd naar de hoofdredacteur van de Standaard.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now