Skip to content Skip to footer

Negationistische Post die via Radio Judaïca werd ontvangen.

Het Centrum voor  Gelijkheid van Kansen ontvangt de informatie volgens dewelke Radio Judaïca een ondertekende brief heeft ontvangen, in verband met het Israëlisch-Palestijnse conflict, en waarvan het einde van de tekst als een rechtvaardiging en een goedkeuring van de nazi-misdaden beschouwd kan worden.


 


De auteur van deze post ondertekent als erebeheerder van een school in Philippeville.


 


Op 16/8/2006, verzendt Radio Judaïca een e-mail aan de directie van de school (en een kopie van deze post aan de directie van het verplichte onderwijs van de Franse Gemeenschap) om verklaringen te krijgen.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now