Skip to content Skip to footer

Negationistische publicatie op een Facebook-pagina

Een internetgebruiker meldde aan UNIA de publicatie op een Facebook-pagina van de volgende uitlating: « Aucune preuve n’existe aujourd’hui de l’existence de ces chambres à gaz, sauf une, expérimentale qui n’a pas fonctionné car elle ne le pouvait pas. C’est sur ce seul exemple que cette affaire a été monté. »

Vertaald : “Er is vandaag de dag geen bewijs voor het bestaan van deze gaskamers, behalve één, een experimentele die niet werkte omdat het niet kon. het is op dit enige voorbeeld dat deze zaak werd opgebouwd. »

 

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now