Skip to content Skip to footer

Negationistische uitlatingen op een blog

De verantwoordelijke van een blog heeft contact opgenomen met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen om ze te verwittigen dat er een negationist op een debatforum aanwezig was in een discussie in verband met de veroordeling van twee negationisten door de correctionele rechtbank van Brussel.


 


Hij vroeg het Centrum hem te informeren over de inhoud van de anti-negationisme wet van 23 maart 1995.


 


Het Centrum heeft hem de informatie gegeven, met de verduidelijking dat de uitlatingen van zijn blog verwijderd dienden te worden, en dat de verantwoordelijke er sterk over dient na te denken de negationitische internetgebruiker te weren, daar de vrijheid van mening hier niet van toepassing is.


 


De verantwoordelijke van de blog heeft de uitspattingen verwijderd en een bericht op het forum geplaatst waarom de uitlatingen verwijderd zijn.


 


Hij vermeldde bovendien zelf ook een klacht bij het parket neergelegd te hebben.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now