Skip to content Skip to footer

Negationnistische links op de websites van de Universiteit van Gent en de vereniging van de moslimstudenten van de Universiteit van Leuven

De websites van de Faculteit der letteren en filosofie van de Universiteit van Gent en van de vereniging van moslimstudenten van de Universiteit van Leuven bevatten links naar een Saudische website Islamway, net als de website van de Grote Moskee van Brussel (laatste werd al gesignaleerd op 9/3/2010).


 


Een hyperlink in de  rubriek der links « Islamic Sites, Resources, Search Engines,… » op pagina http://www.flwi.ugent.be/cie/links.htm verwijst de internetgebruikers naar Islamway in Saudie-Arabië.


 


Men vindt op deze site o.a. uittreksels van het boek van Abdallah H. Al-Kahtany dat het over « de Sionistische propaganda en de mythe van de Holocaust » wil hebben. De auteur citeert een zogenaamde Amerikaanse expert die, na een bezoek aan Auschwitz, beweert: « Het is belachelijk te beweren dat gaskamers gebruikt werden om mensen te doden ». Dezelfde auteur  verklaart : « Het aantal Joden dat tijdens de oorlog werd gedood is op 300000 geschat, dus veel lager dan het aantal moslims gedood tijdens de Joodse Holocaust in Palestina ».


 


Deze link is al aanwezig op deze site sinds 21 september 2004. Trouwens, het is niet de eerste keer dat de site van de Faculteit der letteren en filosofie van de Universiteit van Gent onrechtstreeks negationnistische propaganda verspreidt. Gelijkaardige feiten werden reeds aan het licht gebracht op 8 juli 2007 (http://www.antisemitisme.binsn.eu/site/event_detail.asp?eventId=568&catId=30&language=FR).


 


Als gevolg van ingrepen van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen hadden de verantwoordelijken voor de website de links verwijderd. Nu echter staan ze er weer op.


 


De vereniging van de moslimstudenten van de Universiteit van Leuven heeft op zijn website ook een link geplaatst naar de Saudische site (http://www.imsal.be/Content.aspx?id=15) “Introduction to Islam (Arabic websites)”.


 


Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen werd daaromtrent geconsulteerd en heeft bevestigd dat dit artikel zonder enige twijfel tegen de wet van 1995 indruist.


 


Klacht betreffende dit alles werd dus ingediend.


 

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now