Skip to content Skip to footer

Negationnistische uitingen op Facebook

Op zijn Facebook profiel heeft Stephane Magerat een artikel overgenomen van de krant Le Soir betreffende de Armeense Volkerenmoord. Antwoordend op een commentaar van een internet surfer die de planning van de « Final Solution » aanhaalt, maakt hij het volgend commentaar:  « meuh non, ce n’est pas un génocide la Shoah, il ont simplement voulu mettre fin aux perturbations dans l’économie et la situation politique (guerres) causées par les Juifs. Ils ont juste voulu fixer la situation, aucune haine » (« Mor nee, de Shoah is geen genocide, zij hebben enkel een einde wille stellen aan de economische storingen en de politieke situatie (oorlogen) door de joden veroorzaakt. Zij wilden enkel de situatie vastleggen, geen haat »).

Het verslag werd doorgestuurd naar het Interfederaal Centrum voor Gelijkheid van Kansen.

20150601 - Stephane Magerat

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now