Skip to content Skip to footer

Publicatie van het boek “Les Protocoles de Sion”


Dit werk van Patrick Henderickx et Patrice De Bruyne werd gepubliceerd, maar het geniet niet van een grote verspreiding.


Het vermeldt onder andere de aanslagen van 11 september 2001, de moordenaars van Brabant.


 


Het is niet de hoofdzakelijke inhoud die antisemitisme weergeeft, maar twee andere elementen.


 


Het eerste bevindt zich in de omslag : zijn titel, reeds schokkend, is vergezeld door de vlaggen van de Verenigde Staten en Israël met, tussen beiden, een bundel dollars. Een dergelijke uitbeelding refereert duidelijk een “Amerikaans-Sionistich complot”, en dus, de macht die de (Amerikaanse) Joden hebben op de Amerikaanse politiek, door hun geld.


 


Het tweede bevindt zich in de bijlage die de « Les Protocoles des Sages de Sion »  herneemt. De auteurs publiceren deze in naam van het principe van het vrije onderzoek, het recht dat iedereen heeft om zich een opinie te maken van de waarheid of niet van deze vervalsing.


 


Het Centrum voor Gelijke Kansen werd verwittigd en houdt zich bezig met het juridisch aspect om een actie te ondernemen.


 


Tegelijkertijd, werd een klacht ingediend door het Centrum bij Skynet waar de tekst van « Protocoles des Sages de Sion » toegankelijk is via users.skynet.


 


Vanaf dinsdag 6 maart, zullen de AMP’s alle boeken van de verkooppunten verwijderen.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now