Skip to content Skip to footer

Reeks antisemitische commentaren op de Facebook pagina van het dagblad « Sud Info »

N.a.v. de publicatie op de Facebook pagina van het dagblad « Sud Info », op 16 juli 2015, van een artikel  getiteld: « Eerste incidenten bij Charleroi-Jerusalem: Israëlische supporters zijn over de hekken geklommen » (« Premiers incidents à Charleroi – Jérusalem : les supporters israéliens ont franchi les barrières et… ») werden de volgende commentaren gepost:

  • Fabian Candice Rondelet-Hoffman » : « Charleroi supporters moeten antisemieten zijn…..t’ is altijd hetzelfde met die mensen » (« Les supporters de charleroi doivent être antisémites….. c est tjs comme ça avec ces gens la»),
  • « Stephan Denooz » : « Vooruit de Carolos !!! dat ze zich nog 70 jaar lang kunnen beklagen…» («  Allez les carolos !!! Faut qu’ ils en chialent encore pendant 70 ans… »)
  • « Caty Bilitis » :, , l’internaute a alors publié l’article sur son mur en titrant :, son fil d’actualité fait également mention du commentaire suivant : avec une photo d’Hitler et la mention « LOL ».

« Caty Bilitis » : « Spijtig dat Hitler er niet meer is » (« Dommage que Hither n’est plus là »), « ik lust graag J ovengebakjes » (« Non j’adore les petits fours J »), waarna de internaut het artikel op haar muur gepost heeft met als titel: « Vuil ras ! Naar de oven » (« Sale race ! Au four »), met het volgende commentaar: « Vooruit Charleroi verpletter mij die Joden 😉 » (« Allez Charleroi…. Écrasez moi ces juifs 😉 ») met een foto van Hitler en de melding « LOL ».

Op een tweede artikel getiteld : « Israëlische supporters gooien rookbommen, wedstrijd stopgezet na …….20 seconden » (« Les supporters israéliens lancent des fumigènes, le match arrête après… 20 secondes »), verklaart  « Dominique Schepens » : « Bende Joden en daarna zullen ze nog  komen huilen dat ze door de hele wereld vervolgd worden » (« Bande de juifs et après ils viendront encore pleurer qu’ils sont persécutés par le monde entier. »).

Dans un troisième article intitulé :, « Hakan Kaya » déclare :.

In een derde artikel getiteld : «  Charleroi- Jerusalem  5-1: Kebano, Pollet en Stevance geven de Zebra’s een prachtige overwinning » (« Charleroi – Jérusalem 5-1 : Kebano, Pollet et Stevance offrent une superbe victoire aux Zèbres ») verklaart  « Hakan Kaya » : « Ik noem dat een perfecte  genocide » (« J’appelle ça un génocide parfait »).

De commentaren werden doorgestuurd naar het Interfederaal Centrum voor Gelijkheid van Kansen.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now