Skip to content Skip to footer

Stenen en beledigingen jegens Joodse jongeren in Beringen


Een groep van jonge studenten, hassidim, tussen 13 en 15 jaar, vertrokken naar Beringen-Mijn. Bij hun aankomst werden ze aangevallen door buurtjongeren van Turkse afkomst. Deze wierpen stenen en straatstenen naar de groep en het gebouw waarin de studenten moesten verblijven en schreeuwden antisemitische beledigingen.


 


Er werd materiële schade berokkend aan het gebouw. Aangezien de omstandigheden, werd het verblijf van de jongeren geannuleerd et de studenten zijn terug naar Antwerpen vertrokken rond 2u ‘s nachts.


 


De politie van Beringen heeft 6 minderjarigen en 4 meerderjarigen aangehouden. Deze zullen schadevergoedingen moeten betalen, hun excuses aan de Joodse jongeren aanbieden en 30 uur gemeenschapsdienst uitvoeren.


 


(PV’s n° HA.56.L4.008094/06, HA.56.L4.008100/…)

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now