Skip to content Skip to footer

Tekst van de « Protocolen der Wijzen van Zion » verkrijgbaar via een link van de skynet site

Na een gekregen tip, heeft het Centrum voor Gelijkheid van Kansen klacht ingediend bij de dienst « Abuse » van Skynet in verband met een link naar de tekst van de « Protocolen der Wijzen van Zion ».


 


Op 26/3/2007 werd de link verwijderd en vervangen door één dat de tekst becommentarieert en de Protocolen terug in de juiste context plaatst.


 


Deze link zegt duidelijk dat het over een historisch leugen gaat.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now