Skip to content Skip to footer

Uitzending van documenten die aanzetten tot antisemitisme

Sinds enkele maanden verstuurt een persoon afkomstig uit Luik veel correspondentie naar vele Joodse instituties en meer bepaald naar het Centraal Israëlitisch  Consistorie van België. Deze correspondenties omvatten verscheidene documenten die aanzetten tot antisemitisme, waarbij wordt verscholen onder het anti-zionisme en het anti-Jodendom. Deze individu zou deel uitmaken van een vereniging, waarbinnen hij enig lid blijkt te zijn.


De documenten, waarbij sommigen recent zijn en anderen van oudere datum, tonen meer bepaald het feit aan dat “l’Etat du Vatican est tombé entre les filets de la Synagogue de Satan”, men spreekt er over de spetterende (in negatieve zin dan) evolutie van de zionistische beweging op wereldniveau, wat duidelijk de Joden wonend in Israël of in de Diaspora aanwijst als zijnde verantwoordelijk voor een “vaste entreprise antichristique”. Een document associeert eveneens de joodse organisaties met de hitleriaanse authoriteiten. Men vindt er eveneens delen in terug waarbij het Joodse volk wordt omschreven als een godmoordend volk. Men beschrijft er tenslotte de Joden als een donkere kracht die de wereld wil domineren en meer bepaald de katholieke wereld.


Alles wordt gedaan om het Joodse volk vuil te maken, ze worden zelfs geassocieerd mat nazi’s en benoemt tot belangrijkste gevaar van de Katholieke godsdienst. 


Het gaat duidelijk om een typisch voorbeeld van traditionele antisemitisme aanwezig binnen bepaalde lagen van de Katholieke kerk. 


De Consistorie en het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding hebben een klacht ingediend bij het parket van Luik. 

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now