Skip to content Skip to footer

Verspreiding van racistische en antisemitische publicaties op Twitter, Google+ en Facebook

UNIA werd gevat door een klacht mbt een persoon die via zijn Twitter-, Google+- en Facebookaccounts verscheidene racistische en antisemitische publicaties verspreidt. Men treft er namelijk een groot aantal beelden van haakkruisen, Hitler, SS mannen, hitlergroeten, een tekening « notre malheur à un nom : juif » (ons ongeluk heeft een naam: jood) of de boodschap « l’invasion des juifs à travers le monde continue » (de wereldwijde invasie der joden gaat voort). Hij heeft evenees een videogram verspreidt getiteld « Léon Degrelle, le sionisme et les juifs » (Léon Degrelle, het sionisme en de joden), die aanspoort tot geweld tegen joden. Hij verspreidt eveneens beelden van vuurwapens en blijkt geweld te glorifiëren.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now