Skip to content Skip to footer

Video ter verheerlijking van de Shoah door de voorzitter van het Front National

Op een videofilmpje dat gemaakt werd op het terras van een café, dus in publiek, ter gelegenheid van wat een familiefeestje lijkt, is te zien hoe senator en FN-voorzitter Michel Delacroix de Shoah verheerlijkt.


 


Delacroix was lange tijd de rechterhand van Daniel Féret en de advocaat van negationist Robert Faurisson en een vriend van Leon Degrelle.


 


Op de video is te zien hoe Delacroix op de tonen van « L’eau vive » van Guy Béart, samen met Luc Van Keerbergen, OCMW-raadslid voor Vlaams Belang  in Machelen (hij werd evenwel met onmiddellijke ingang uit de partij gezet nadat dit bekend raakte), een antisemitisch lied zingt.


 


Hun versie van de woorden klonken als volgt :


« Ma petite Juive est à Dachau, Elle est dans la chaux vive. Elle a quitté son ghetto, Pour être brûlée vive ». Mijn kleine joodse meisje is in Dachau, ze zit in de ongebluste kalk. Ze heeft haar getto verlaten om levend verbrand te worden »).


 


Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding was geschokt door deze video en heeft klacht neergelegd bij de Procureur des Konings van Brussel wegens inbreuk op de wetten van 1981 (racisme) en 1995 (negationisme).


 


De procureur had graag een onmiddellijke sanctie tegen de voorzitter uitgevaardigd, maar dat werd verhinderd door de parlementaire immuniteit waarover deze laatste beschikt.


 


Er werd wel een aanvraag ingediend ter opschorting van de immuniteit van de, ondertussen, ex-voorzitter van het Front National; de laatste diende namelijk zijn ontslag in als voorzitter van de partij.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now