Skip to content Skip to footer

Abou Jahjah spoort aan tot jodenhaat

In het kader van een uitwisseling op Facebook betreffende Israel en Palestina, verklaart Abou Jahjah dat de Palestijnse grond het gehele historische Palestina is. Hij concludeert zijn commentaar zeggende (originele versie in het Engels): « Ik heb maar een enkele zin voor alle zionistische indringers in Palestina: ” de reiskoffer of de doodskist ».

20150408 - Facebook - Abou Jahjah

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now