Skip to content Skip to footer

Antisemietische commentaren op de Facebook pagina van het dagblad La Libre Belgique

In een artikel getiteld: « Israël : la machine à représailles est lancée » (« Israël: de vergeldingsmachine is gelanceerd ») op 3/7 op de Facebook pagina van La Libre Belgique gepost, kan men het volgende commentaar lezen, geschreven door een internaut met als pseudoniem « El Anrif Bourhan »: « Ce n’est même pas uniquement en raison des vols des terres palestiniennes car ceci est un argument nationaliste. C’est surtout que les juifs appartiennent  une race maudite transgresseur des lois du Divin et que pour cette raison elle sera combattu par les musulmans tôt ou tard ! » («het is niet enkel omwille van het stelen van de Palestijnse gronden want dit is een nationalistisch argument. Het is voornamelijk dat de joden tot een vervloekt ras behoren overtreder van Gods wetten dat vroeg of laat door de muzelmannen bestreden zal worden »).

De melding werd doorgeseind naar het Interfederaal Centrum voor Gelijkheid van Kansen

http://www.lalibre.be/actu/international/israel-la-machine-a-represailles-est-lancee-53b4e17c3570c0e74349b9c6

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now