Skip to content Skip to footer

Antisemitisch commentaar naar aanleiding van een artikel over de antisemitische uitlatingen van de Cercle Solvay


Dans le cadre d’un article intitulé « Antisémitisme : dérapage à l’ULB » et publié sur le site internet du quotidien francophone « La Dernière Heure », on peut y lire toute une série de commentaires et allusions antisémites.


In een artikel met als titel « Antisémitisme : dérapage à l’ULB » (« Antisemitisme : ontsporing bij de ULB ») op de website van het Franstalig dagblad « La Dernière Heure » gepubliceerd, kan men een serie commentaren en toespelingen lezen.


 


Waaronder :        


          phero : « c’est de l’humour qui sent le gaz » (« Dit is humor dat naar gas riekt »), even later verbeterd door « c’est de l’humour qui sent le g a z » (« Dit is humor dat naar g a s riekt ») ;


          rectificator : « J’aurais bien voulu moi être juif et pouvoir porter plainte avec mon assoc chaque fois qu’une mouche pète une page du Talmud…et qu’on en parle dans la presse » (« Ik was graag zelf jood geweest om samen met mijn vereniging klacht te kunnen neerleggen telkens een vlieg een bladzijde van de Talmoed beschadigt… en het dan in de pers zou verschijnen ») ;


          einreich (nvdr :deze pseudoniem schrijft boeken) : « pauvre peuple persécuté….. » (« armzalig gekweld volk……. »).


 


Deze aanwijzing werd doorgezonden naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.


 


http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/comment/348963/?page=1

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now