Skip to content Skip to footer

Antisemitisch commentaar op de website van La Libre

In het kader van een artikel op de website van het Franstalige dagblad « La Libre Belgique » gepost, met als titel « Iran achter de anti-Israëlische aanslagen in Indie en Georgië » heeft een internaut het volgende commentaar geschreven :


 


« La mainmise et l’influence des riches juifs américains sur l’économie de guerre aux USA est phénoménale ! Sur les 400 billionaires américains pratiquement 50 % se réclament de cette “communauté” ! avec un levier comme Israel, toujours prêt à actionner la poudre, le fric du sang est un flux perpétuel !le gouvernement de débiles en Iran tombe dans toutes les provocations ! l’axe du mal c’est en fait les capitalistes yankees! ».


De macht en invloed van de rijke Amerikaanse joden op de oorlogseconomie in de VS is fenomenaal! Op de 400 Amerikaanse miljardairs beroepen 50% zich op deze «gemeenschap»! Met een hefboom als Israel, steeds gereed om het buskruit te activeren, is het bloedgeld een permanente stroom! De debiele regering in Iran valt voor alle provocaties! De axis van het kwaad is in feite de yankee kapitalisten »).


 


Gevolg gevend aan de reacties van internauten, werd het commentaar vlug verwijderd door de moderator van de website.


 


http://www.lalibre.be/actu/international/comment/719502/?page=0

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now