Skip to content Skip to footer

Antisemitisch commentaar op Facebook vanwege een lid van Natie

Een internaut wiens schuilnaam op Facebook Glenn de Weerstander is, lid van de extreem rechtse groep Natie, heeft uitspraken gedaan die aansporen tot haat, discriminatie en geweld ten opzichte van Zwarten, Moslims en Joden.


 


Meer bepaald betreffende de joodse gemeenschap, verklaarde hij in het commentaar over een artikel getiteld : « Encore un témoin de l’holocauste pris en flagrant délit de mensonge » (« Nog een getuige van de Holocaust op heterdaad van leugen betrapt) : « Vous aller déguter un jour, parasites du monde entier, on attend dans l’ombres…mes nous sommes là :o). » Op een dag gaan jullie, parasieten van de hele wereld, ervan smullen, wij wachten in de schaduw…maar wij zijn er »).


 


Ondertussen, heeft de internaut zijn profiel op Facebook veranderd.


 


Het dossier werd aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen meegedeeld.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now