Skip to content Skip to footer

Antisemitische beledigingen en bedreigingen in het kader van een buren conflict

De heer R.C. wonende in een flatgebouw in de gemeente Jette, krijgt sinds januari 2011 bedreigingen via anonieme post (een brief per maand). Het begon toen hij zijn terras van zijn flat aan het kuisen was en dat zijn buur de heer T. hem heeft aangesproken om hem in te lichten dat hij zijn terras ook vuil gemaakt had. Met als gevolg dat R.C. zich verontschuldigd heeft en hem voorgesteld heeft om zijn terras ook te kuisen. Deze laatste heeft zijn voorstel geweigerd en zou bij « zijn vriend de syndicus » gaan klagen. Als gevolg heeft hij een nieuwe brief gekregen:


 


« Salaud de smerlap tu es tellement abruti que tu n’as pas pris en compte mes précédents courriers, fait attention à toi… Ton ami qui te chie dessus (ndlr: on trouve le dessin d’un cercueil avec inscrit “Juif”) Ta future tombe salaud, bel endroit pour un bon juif » (« Smeerlap je bent zo’n stommerik omdat je geen rekening hebt genomen met mijn vorige brieven, pas op je zelf… Je vriend die op je kakt (men vindt een tekening op de brief van een doodskist met als inscrptie “Jood” erop) Dit zal je toekomstige graf zijn wat een mooie plaats is voor een Jood »).


« Tous les Juifs sont des vicieux, il faudrait tous vous abattre, fait gaffe car au prochain courrier tu recevras la balle qui va t’abattre, et après on va s’occuper de ta mère. Le protecteur des vrais belges » (« Alle joden zijn verdorven, men zou ze moeten ombrengen, let op de volgende brief die je zal krijgen waar een kogel je zal treffen en dan zullen we je moeder aanpakken. De beschermer van echte Belgen »).


 


Behalve deze bedreigende brieven, heeft R.C. op drie verschillende momenten voor zijn deur urine en fecaliën ontdekt.


 


Op de algemene vergadering van het gebouw op 10 november 2011, werd uitgebreid gedebatteerd over het geval van R.C. namelijk over een hut gebouwd op zijn terras en over zijn huisdieren die overlast zouden brengen aan zijn buren. Op het einde van de vergadering, hebben R.C. en een andere getuige duidelijk gehoord dat een lid van de syndicus sprekend met T. verklaard hebben « Finalement, ça s’est terminé plus vite que prévu. Vous voyez, finalement on l’a eu le Juif » (« Eindelijk, het is vlugger afgelopen dan voorzien. Jullie hebben het gezien, we hebben de Jood uiteindelijk gehad »).


 


Het slachtoffer heeft een klacht neergelegd bij de politie en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen die het dossier verder zal onderzoeken..


 


(PV n°BR.53.L2.015037/2012)

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now