Skip to content Skip to footer

Antisemitische beledigingen tegen een Joodse jongen op een school in Ukkel

Een Joodse tiener van 12 jaar oud, die school loopt op het Koninklijk Atheneum Ukkel 2, werd slachtoffer van antisemitische beledigingen. Rekening houdend met de voor hem onhoudelijk geworden toestand binnen deze instelling, is hij van school veranderd en zit sinds 25 maart op een Joodse school.

Uitgezonderd zijn beste vriend, had deze leerling 2de jaar zijn kameraden niet verteld dat hij Joods was.  Ten gevolge van een ruzie onder hen, wordt het geloof van het slachtoffer bekend gemaakt bij zijn klasgenoten.

Kort daarna, op 5 februari, toen de joods jongen naast een klasgenoot wilde gaan zitten, scheldt deze laatste hem uit en zegt: « Rot op, vuile Jood! » (« Dégage sale juif ! »). Daarop volgt een klap door het slachtoffer van de scheldpertij en een dag schorsing. Pas later zal de leerling die de scheldwoorden had geuit eveneens voor een dag geschorst worden.

Volgens de RTBF die de zaak bekend maakte, werd het slachtoffer minstens 2 à 3 keer per week op deze manier gepest.

Een ander aangehaald incident: de dag van de aanslagen van 22 maart komt de moeder van de jongen haar zoon op school afhalen en hoort jongeren voor de school over de aanslagen zeggen: « Het is de schuld van de Joden, van Israël, ze moeten allemaal afgemaakt worden !  Allahoe Akbar ! » (« C’est la faute aux Juifs, à Israël, faut tous les buter ! Allahou Akbar ! »). Dit, bij de uitgestane angsten van haar zoon gevoegd, dwingt haar om hem van school te veranderen.

Nog volgens de RTBF, daar de instelling zich niet wenst uit te drukken, heeft de dienst communicatie van het algemeen beheer van het onderwijs in de Fédération Wallonie-Bruxelles verklaard dat « het bestuur van de instelling nooit de belangrijkheid heeft willen minimiseren van de woorden gebruikt op 5 februari. (…) Gezien de huidige context van stigmatisatie van bepaalde gemeenschappen, nog verergerd door de aanslagen van 22 maart, lijkt het ons ongepast om nog op deze, voortaan afgesloten zaak nog terug te komen. (…) De instelling heeft, voor de leerlingen 1ste en 2de jaar, een dag georganizeerd ter sensibilisering tegen pesten ».

Klacht werd neergelegd bij de politie tegen Ukkel 2 “aanzetten tot discriminatie, haat of geweld tegenover een groep of gemeenschap”. Daarnaast werd een dossier ingeleid bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen (UNIA) en bij de LBCA (Belgische Liga tegen Antisemitisme).

Klik hieronder voor het volledige verhaal :

http://www.rtbf.be/info/regions/detail_un-adolescent-juif-oblige-de-quitter-son-ecole-a-uccle-apres-des-insultes-antisemites?id=9274281

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now