Skip to content Skip to footer

Antisemitische commentaar op Facebook

Op Facebook, in het kader van de moorden in Toulouse in Frankrijk, uitte een internetgebruiker zich en vroeg zich het volgende af « Joodse kinderen vermoorden: hoe is dat mogelijk? »( « Tuer des enfants juifs : comment cela est-il possible ? »).

 

Een andere gebruiker, ingeschreven onder de naam van Pierre Van den Dooren, antwoordde als volgt op de vraag: « Het is eigenlijk zeer simpel, je neemt een wapen, je wijst het in de richting van het hoofd van het kind en je duwt op de trekker. Dit wordt al jaren in Israël gedaan met Arabische kinderen en niemand vraagt zich af hoe het mogelijk is… nochtans, is het exact hetzelfde als met de joden; behalve dat het met de joden meer lawaai maakt » («  C’est vraiment très simple, vous prenez un fusil, vous le braquez vers la tête de l’enfant et vous appuyez sur la gachette. ça fait des années qu’on le fait en Israel avec les enfants arabes et personne ne se demande comment c’est possible… pourtant, c’est exactement pareil qu’avec les juifs ; sauf qu’avec les juifs, ça fait plus de bruit. »).

 

In een tweede post, verklaart dezelfde gebruiker « (…) zelfs Sarkozy, die de grootse kontlikker is van de joden en die ‘werelds vuilste tong heeft, gaf toe dat men kinderen niet mag doden, ongeacht hun ras (…). » (« (…) même Sarkozy, le lècheur de cul de juif à la langue la plus sale du monde, admet qu’on ne peut pas tuer des enfants quelle que soit leur race (…). »).

 

In een derde post, schreef de gebruiker « in dit specifiek geval, is het geen kwestie van haat maar wel degelijk van een georganiseerde serie van moorden met als bedoeling een politiek herstelbeleid. Israël probeert al jaren schrik aan te jagen aan de joden van Europa zodat ze naar Israël zouden emigreren om als voer te dienen voor terroristen in hun etnische zuiveringsprogramma,zelfs valse aanslagen te plegen (valse aanslag met de RER en een Rabbijn die zichzelf stook zijn enkele bekende voorbeelden), een staat die in staat is om de pacifisten met een bulldozer te vernietigen is in staat om kinderen van hun eigen volk te vermoorden in hun ‘’eigen belang’’» (« Dans ce cas précis, ce n’est pas une question de haine mais bel et bien d’une série d’assassinats organisés dans le but d’une récupération politique. ça fait des années qu’Israël essaie de faire peur aux juifs d’Europe pour qu’ils émigrent en Israël et servent de chair à terroristes dans leur programme d’épuration ethnique, quitte à organiser de faux attentats (Faux attentat du RER et Rabin autopoignardé pour ne citer que les plus connus), un état capable de faire écraser les pacifisctes au bulldozer est tout à fait capable d’assassiner les enfants de son propre peuple dans son ‘’intérêt supérieur‘’. »).

 

De melding werd naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen verstuurd.

Leave a comment

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now