Skip to content Skip to footer

Antisemitische commentaren op de persoonlijke blog van Joel Rubinfeld

In het kader van artikels verschenen op zijn blog en genaamd « Simulacre de checkpoints israéliens à l’ULB » (« Schijnvertoningen van Israelische controlepunten aan het ULB »)  en « Scènes de guérilla urbaine à Bruxelles » (« Straat Guerilla vertoningen  in Brussel »), heeft Joel Rubinfeld verschilende antisemitische berichten gekregen.


 


Ondanks een waarschuwing, bleef de internetgebruiker, een man of vrouw « Ottomane » voortgaan met zijn commentaar. Bij deze kon men het volgende lezen :


 


« (…) Qui provoquent des crises économiques dans le monde entier que des conflits militaires.(Bernard Madoff ,et oui c est aussi un juif, comme tous les autres crapules).Qui dans l’ histoire ont été les plus grand négrier(ca doit vous faire mal d avoir un noir aujourdhui qui vous tappe sur les doigts”obama”). Qui ont provoqué la deuxieme guerre mondiale avec plus de 50.000.000 morts avec leurs agissements et leur lâcheté face au pays comme l allemagne qui les accueille. (…) »


(…) Wie daagt de economische crisis in heel de wereld en militaire conflicten uit. (Bernard Madoff, en ja het is ook een Jood, zoals al de andere smeerlapen). Wie in de geschiedenis waren de grootste slavenhandelaars (het moet jullie pijn doen  te weten dat een zwarte op dit moment het voor te zeggen heeft “ Obama”). Wie heeft de Tweede Wereldoorlog gestart welke het leven heeft gekost aan 50.000.000 mensen door hun handelingen en hun lafheid tegenover een land zoals Duitsland die hen heeft aangenomen (…) »)


 


« Avec vos comportements, vous provoquez l antisémitisme et vous donner du crédit à la propagande d Hitler qui disait qu’un juif ne sera jamais sincère avec les pays dans lequel ils sont »


Met jullie gedrag, lokken jullie het antisemitisme uit en jullie geven krediet aan de propaganda van Hitler welke beweerde dat een Jood nooit  oprecht zal zijn in welk land ze ook zijn. »)


 


« on n a jamais dit qu on aimait pas l occident sale juif, on est nous-mêmes occidental et avons le droit de critiquer notre pays.Quel que soit le pays qui soutient israel sous la pression des juifs, on a le droit de les combattre.Faurisson aime son pays aussi »


We hebben nooit gezegd dat we van het westen hielden, vuile jood. we zijn zelf westerlijken en hebben het recht ons land te bekritiseren. Elk land dat Israel steunt door de joodse druk, mogen wij bestrijden Faurisson houdt ook van zijn land. »)


 


« tu veux retrousser tes manches? pourtant un juif n ose jamais se battre à mains nus. »


Wil je de mouwen oprollen? De Joden hebben toch nooit gedurfd met de blote hand te vechten. »)


 


« Plûtot l avenir des gens qui subissent les griffes, le chantage et l intimidation des juifs partout dans le monde qui est sombre.Européens réveiller vous comme dans le passé ,soyez courageux! »


Eerder de toekomst van de mensen die de klauwen, intimidaties en chantage van de Joden overal ter wereld ondergaan. Europeanen ontwaak zoals in het verleden, wees dapper. »)


 


Deze commentaren werden overgedragen naar de cel cyberhaat van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.


 


http://www.rubinfeld.be/blog/224-scenes-de-guerilla-urbaine-a-bruxelles

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now