Skip to content Skip to footer

Antisemitische commentaren op het forum van Libre Belgique

Een artikel getiteld « L’Eglise catholique demande à l’ONU de mettre fin à l’occupation israélienne » op de webpagina van de krant La Libre Belgique lokte de volgende betwistbare commentaren uit:


 


          « Sio.isme = Naz.sme »


          « La plus grande erreur du monde civilisé du 20e siècle (J’exclus donc les actes de Htiler et Staline qui n’appartiennent pas au monde civilisé) c’est la création d’Israël en 1947-48. Voyez encore ces Rabbins qui viennent dire à qui veut l’entendre que le cadastre du Moyen-Orient est inscrit dans la Bible. (…) Or on a créé Israël sur base de légendes religieuses et l’Occident les a avalées. C’est sans doute vrai que Pie XII était plus près du réel que tout l’Occident à cette époque. » (« De grootste vergissing van de beschaafde wereld tijdens de twintigste eeuw (ik sluit dus de daden van Hitler en Stalin uit, daar die  geen deel uitmaken van de beschaafde wereld) is de oprichting van Israel in 1947-48. Kijk naar die Rabbijnen die aan iedereen die het horen wil verkondigen dat het kadaster van het Nabije Oosten in de Bijbel opgetekend staat. Israël ontstond op basis van godsdienstige fabels en het Westen heeft die geslikt.  Het is ongetwijfeld waar dat Pius XII stukken realistischer was dan het hele Westen in die tijd. »)


          « Le Vatican n’est pas les USA, ils ne touchent pas d’argent du lobbie juif pour fermer les yeux sur tout ce qui est fait … » (« Het Vatikaan is dus niet de USA. Het ontvangt geen geld van de Joodse lobby om de ogen te sluiten voor wat er gedaan wordt. »)


 


De commentaren werden aan de webmaster meegedeeld en overgebracht naar het Centrum voor gelijkheid van kansen.


 


http://www.lalibre.be/actu/international/article/618985/l-eglise-catholique-demande-a-l-onu-de-mettre-fin-a-l-occupation-israelienne.html

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now