Skip to content Skip to footer

Antisemitische en negationistische affiches in het metrostation Eddy Merckx in Anderlecht

Sinds 2 oktober hangen er twee kleine affiches in de lift van het metrostation Eddy Merckx in Anderlecht.Op de eerste stond dat « De Joden de vijand van het menselijk ras zijn » (« Les Juifs sont l’ennemi du genre humain »). Deze affiche werd, toen ze door een getuige ontdekt werd, gedeeltelijk afgescheurd.


 


Drie dagen later hing er een andere affiche op dezelfde plaats, waar op stond: « Auschwitz: 74.000 doden! “HERZIENING” » (« Auschwitz : 74.000 morts ! “REVISION” »). Dezelfde getuige scheurde de affiche af en nam haar met zich mee.


 


Op 10 oktober ten slotte, werd er een nieuwe affiche bevestigd op dezelfde plaats in het station, waarop te lezen staat: « De joden, dat verschrikkelijke volk… altijd bloeddorstig ». « Les Juifs, ce peuple abominable… Toujours sanguinaire ».)


 


De zaak werd overgemaakt aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen, dat een klacht gaat indienen.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now