Skip to content Skip to footer

Antisemitische en negationnistische boodschap ontvangen op de blog van Viviane Teitelbaum

In het kader van een artikel, getiteld: « Mijnheer de Vice-Rector, zij hebben de haat, maar u bent schuldig » (« Monsieur le vice-recteur, ils ont la haine, mais vous, vous êtes coupable ») door Viviane Teitelbaum, Brusselse volksvertegenwoordigster, op haar blog geplaatst n.a.v. het debat over vrijheid van meningsuiting dat plaats vond in het ULB op 20/9/2010, heeft een internaut die « Merrakech » tekent het volgende commentaar gepost:


 


« Helemaal akkoord met u mevr. Viviane over het grote verschil tussen sabra en chattila bewezen en erkend door Israël zelf…en de mythe van de Shoah waarvan geen enkel historicus het bestaan heeft kunnen bewijzen …een mythe die nog steeds kolossale bedragen opbrengt opgelegd aan het Duitse volk, zoals alle mythes, religieus ; enz. verstandig verzinsel en altijd ten profijte van de zionistische lobby’s. BASTA als de joodse bevolking zich niet sinds het begin zou aangesloten hebben aan de mythe van het door god gekozen volk , georkestreerd door een kern die dorst naar macht, geld, en niet-joods bloed, dan zouden wij hier niet zijn redetwistend in de wind en deze lobby’s laten beslissen over ons recht op leven of dood en ons recht tot vrij en creatief denken of klaar-om-te-denken aan duivelse zionistische dogma’s…lees kapittel 60 en 61 van Isaïe in de Talmoed »


(« Bien d’accord avec vous mme viviane sur la grande différence entre sabra et chatila prouvée et reconus par israèle elle m^me… et le mythe de la shoah qu’aucun vrais historien n’a pu prouver son existance …Un mythe qui continue à rapporter des sommes colossale imposée aux peuple Allemand ,comme tous les mythes :religieux etc…fabrication judicieuse et juteuse et tojours au profit de ces loubbys sionistes…BASTA;;; si la population juive n’a pas adherer des le début au mythe du peuple élu par dieu orchéstré par une élites asoiffée du pouvoir, d’argent, et du sang non juif... On ne serais pas là à débatre ds le vent et laisser ces loubbys décider de notre droit de vivre ou mourir et notre droit de pensée libre et créatif ou du prét à penser à des dogmes diaboliquement sionistes…lisez chapitre 60 ET 61 d’Isaîe ds le talmud… »).


 


(nvdr: dit is de onverbeterde tekst zoals opgesteld door de schrijver)


 

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now