Skip to content Skip to footer

Antisemitische stickers in boeken die handelen over IIe wereldoorlog en de deportatie in een boekenhandel

Antisemitische stickers werden ontdekt in boeken die handelen over de Tweede Wereldoorlog en de deportatie in een boekenwinkel.


De aanklaagster doorbladerde een stuk of wat boeken die handelen over de Tweede Wereldoorlog en de deportatie in een Brusselse boekenwinkel.


Zo stootte ze op een sticker in een boek van Jurg Altwegg, uitgegeven door Robert Laffont, genaamd : “L’odyssée du train fantôme”.


De sticker droeg het opschrift : “Une histoire d’hier pour massacrer les Palestiniens aujourd’hui”.


Andere boeken over dit onderwerp bevatten dezelfde sticker.


Geschokt stelde ze een verkoper in de zaak van de stickers op de hoogte.


Hij stelde haar voor de stickers te schrappen.


Daar ze niet met zekerheid wist of die stickers strafbaar waren heeft ze zich tot het Centrum voor Gelijkheid van Kansen gewend.


Het Centrum heeft contact opgenomen met de boekenzaak en gevraagd dat de boeken die de stickers bevatten uit de verkoop zouden worden genomen en de veiligheidsmaatregelen in de winkel zouden worden verscherpt.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now