Skip to content Skip to footer

Antisemitische uitlatingen in de “Journal du Mardi”

In zijn speciaal nummer van 21 februari 2006 toegewijd aan de Islam, herneemt de “Journal du Mardi” een artikel van de Marokkaanse krant « Tel quel » binnen dewelke men volgend stuk kan lezen : « En fait, contrairement aux juifs dont la religion est dorénavant la politique et les affaires (…) » (« In feite, in tegenstelling tot de Joden wiens godsdienst vanaf nu de politiek en de handel (…) »). 


Een klacht is neergelegd door het Centraal Israëlitisch Consistorium van België bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now