Skip to content Skip to footer

Antisemitische uitspraken op de Facebook pagina van RTL

Naar aanleiding van een artikel dat op de website van RTL Info gepubliceerd is, genaamd « Passeurs de mémoire: la rencontre entre des ados qui ont visité Auschwitz et Paul Sobol, rescapé de l’horreur des camps » (“overdragers van geschiedenis: de ontmoeting tussen tieners die Auschwitz bezocht hebben en Paul Sobol, een overlevende van de horror van de kampen”), werd volgende commentaar ontdekt op de Facebook pagina van RTL, achtergelaten door een zekere Guy Laurent: “De rest van het programma zou misschien kunnen zijn dat deze jongeren naar Palestina gaan, meer bepaald naar de bezette grondgebieden wat mij betreft. En vooral zien hoe de “verdomde” Joden zich gedragen over alle continenten heen. HITLER heeft zijn werk niet afgemaakt, die Israeli’s willen de wereld regeren met als enige doel deze te beroven (kijk maar naar de geschiedenis van Antwerpen wat ons land betreft). Al goed dat ze Amerika hebben om hen te steunen, anders is dat een ras om uit te roeien. Ook al hebben ze het over een beloofde land, ik noem dat gestolen land.”  ( « La suite du programme serait peut être que ces jeunes aillent visiter la Palestine et notamment les territoires occuppés, pour ma part et surtout à voir comment ces “putains ” de juifs se conduisent sur l’ensemble des continents, HITLER n’a pas fait son boulot correctement, ces israéliens veulent dominer le monde pour la seule raison qu’ils volent ce dernier ( voir pour notre pays l’histoire d’Anvers) alors encore bien qu’ils ont l’Amérique pour les soutenir, sinon c’est une race à exterminer, même si la bible parle d’une terre promise, pour ma part j’appelle ça des terres volées. »)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2076310529354821&id=100009276836591&substory_index=13

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now