Skip to content Skip to footer

Antisemitische uitspraken verschenen in P-magazine

In het kader van een gesprek met de Belgische stand-up acteur Alex Agnew, heeft deze verklaart, over de Joden (blzd 90):


« En waarom moeten we aan de Joden maar sorry blijven zeggen voor het feit dat ze zich hebben laten afmaken in concentratiekampen, in plaats van te sterven met een geweer in hun handen zoals mijn overgrootvader (hij was een Engelse soldaat) ? » « Ik woon tussen de chassidische joden in Berchem. En ik denk soms : « Als die zich altijd zo hebben gedragen als vandaag tegen ons, dan verbaast het me niet dat ze in de loop van de geschiedenis een paar keer gezegd hebben : « Kom, we zullen hén eerst kapot maken en daarna beginnen we met de rest » » ».


 


Een klacht werd ingediend door Joods Actueel tegen Alex Agnew voor antisemitisme.


 


De zaak werd neergelegd bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.


 


Verscheidene jaren eerder, op 17 december 2001, verscheen in het zelfde magazine een gelijkaardig artikel  van Rudolphus De Groote waar hij Israel en de Joden vergeleek met lintwormen.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now