Skip to content Skip to footer

Beledigende uitlatingen van Karel De Gucht naar de Joden toe en antisemitisch commentaar op het forum van La Libre Belgique

Ene Renaud, afkomstig uit  Monceau-sur-Sambre,  reageert op een artikel getiteld « Karel De Gucht taxé d’antisémitisme » op de webpagina van de krant « La Libre Belgique » met de volgende uitlatingen:


 


« Maar De Gucht heeft gelijk. 100 milliard keer gelijk. En ik vraag  alle politiekers die nog over een greintje menslievendheid en objectiviteit beschikken de NEUROSE van de smouzen aan te klagen. » (« Mais De Gucht a raison. 100 milliards de fois raison. Et j’engage les politiques à qui il reste une once d’humanisme et d’objectivité, à dénoncer la NEVROSE des youpins. »)


 


Dit commentaar werd verwijderd door de moderatoren van de webpagina en doorgegeven aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.


 


http://www.lalibre.be/actu/international/article/607164/karel-de-gucht-taxe-d-antisemitisme.html


 


De Europese Commissaris voor Handel Karel De Gucht had inderdaad op 2 september op de VRT, de openbare Nederlandstalige Belgische radio verklaard:


 


« Il ne faut pas sous-estimer le poids du lobby juif sur la colline du Capitole, le Parlement américain. C’est le groupe de pression le mieux organisé qui existe là-bas. Il ne faut pas non plus sous-estimer l’opinion, en dehors du lobby, du juif moyen qui ne vit pas en Israël.


 


« Obama wilt dit [conflict] wel degelijk oplossen tijdens zijn mandaat, dat is duidelijk. Maar onderschat bijvoorbeeld niet de Joodse lobby op Capitol Hill. Dat is het Amerikaanse parlement. Dat is de best georganiseerde lobby die daar bestaat. Onderschat dus met andere woorden niet de vat die de Joodse lobby heeft op de Amerikaanse politiek. En of dat nu gaat over Republikeinen of over Democraten, dat verandert daar bijzonder weinig aan. En onderschat ook niet wat de mening is, nog los van de lobby, maar de mening is van de doorsnee Jood buiten Israël. Er is een geloof – ik kan het moeilijk anders dan zo omschrijven – bij de meeste Joden, dat zij gelijk hebben. En geloof is iets wat je moeilijk met rationele argumenten kunt bestrijden. Het gaat ook niet over al dan niet gelovige Joden, hoor. Ook vrijzinnige Joden hebben datzelfde geloof dat zij eigenlijk gelijk hebben. Het is dus niet gemakkelijk om zelfs met een gematigde Jood een gesprek te hebben met wat zich in het Midden-Oosten ontrolt. »


 


Deze uitspraken ontlokten de nodige reacties :


 


Dezelfde dag, op 2 september, heeft het Forum der Joodse Organisaties (FJO) over de  zaak verklaard : « De eenzijdige uitspraken van de heer De Gucht kunnen geïnterpreteerd worden als stigmatiserend voor de joodse gemeenschap. ». OP 3 september, na de verklaringen van  De Gucht, heeft het FJO verklaard : « Niettemin zijn wij verwonderd over de dubbelzinnigheid van zijn verklaringen van gisteren waarvan hij waarschijnlijk de draagwijdte niet heeft ingeschatOp 6 september, reageert het Forum op een aan dit onderwerp gewijd artikel  in het dagblad « Le Soir » door Maroum Labaki : « Het artikel dat verscheen in de krant Le Soir op zaterdag 4/9 ondertekend door Maroum Labaki laat verstaan dat de stille meerderheid van ons land de verderfelijke uitspraken onderschrijft van Europees Commissaris voor Handel Karel De Gucht betreffende een Joodse lobby die de buitenlandse politiek van de VS zou beheersen. De bijdrage van een “kwaliteitskrant” aan de verspreiding van de mythe van een “joods complot”, een geactualiseerde versie van de Protocollen van de Wijzen van Zion, en met de zogezegde onbekwaamheid van de joden om een objectief zicht te hebben op het Israëlisch-Arabisch conflict, geeft blijk van een zeer onrustbarende koers die sombere tijden voorspelt voor de joodse gemeenschap, voor de eenheid van ons land en voor de geest van de Europese opbouw. »


 


De CCOJB heeft eveneens gereageerd en liet het volgende horen :  « Meneer De Gucht heeft het niet kunnen laten scherpe kritiek te uiten op de Amerikaanse Joodse lobby zonder andere analyse, ondermeer betreffende het moslimradicalisme. Alsof dat niet genoeg was, heeft hij het zich gepermitteerd te zeggen dat er met Joden, of ze nu gelovig of ongelovig zijn, niet valt te praten omdat ze toch altijd denken dat ze gelijk hebben.  Op een ogenblik dat Europa meer dan ooit behoefte heeft aan zijn humanistische waarden verwachten wij van een “Senior European Official” wat anders dan een antisemitische toespraak. » (« M. De Gucht s’est lancé dans une diatribe sur le “lobby juif américain” sans autre analyse notamment sur le radicalisme musulman. Comme si cela ne suffisait pas, il s’est permis de qualifier les juifs, qu’ils soient religieux ou laïcs de personnes avec qui il est impossible de discuter parce “qu’ils croient toujours avoir raison”. A un moment où l’Europe a un urgent besoin de se rassembler autour de ses valeurs humanistes nous attendions d’un “Senior European Official” autre chose qu’un discours à caractère antisémite. »)


 


Ook het Joodse Europese Congres (EJC) heeft zich zeer verontwaardigd getoond over de uitspraken van  K. De Gucht. Het verklaarde  ondermeer : « Het betreft voor de zoveelste keer een vorm van schokkend antisemitisme vanwege een van de Europese hoofdverantwoordelijken ».


 


Karel De Gucht heeft zijn spijt uitgesproken over de manier waarop zijn woorden werden geinterpreteerd en verzekerd dat hij nooit de Joodse gemeenschap heeft willen stigmatiseren en tegen elke vorm van antisemitisme is.


 


De Europese Commissie heeft afstand genomen van het gebeuren door te verklaren dat « het hier ompersoonlijke uitlatingen gaat die niets te zien hebben met de welbekende opinie van de Commissie en de Raad van de ministers van de Europese Unie betreffende het vredesproces in het Nabije Oosten en het hernemen van de onderhandelingen. »

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now