Skip to content Skip to footer

De politieke groep Chrétien.be baseert zijn ideologie op het antisemitisme

Volgend op de ontdekking van antisemitische publicaties op de Twitteraccount van Chrétien.be, blijkt niet alleen dat antisemitische en samenzwering publicaties herhaaldelijk verschijnen op de Twitteraccount van de beweging opgericht en beheerd door Emmanuel Colbrant, maar dat bovendien, de hele ideologie van de groepering is gebouwd op antisemitische en samenzwering fundamenten zoals men het kan lezen op hun Internet pagina. 

Deze beweging werd aan UNIA gesignaleerd en de indiening van een klacht wordt voorbereid.

https://www.chrétien.be

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now