Skip to content Skip to footer

Een Belgische Jodin verklaart antisemiet te zijn tijdens een schoolreis naar Auschwitz

Terwijl 750 Belgische studenten deelnamen aan de « trein der 1000 » om in Auschwitz, de 70ste verjaardag van het einde van de Shoah te herdenken, heeft de Vlaamse televisie zender VRT (« Terzake ») een discussie uitgezonden tussen een joodse vrouw, Lydia Chagoll, gekozen om de scholieren te begeleiden, en een jong meisje van Palestijnse oorsprong, aan wie zij uitlegde dat de Joden Nazi’s zijn.

Verder heeft zij tweemaal herhaald dat zij antisemiet was en onvoorwaardelijk de Palestijnen steunt, en dat Israël aan de Palestijnen deed wat de Nazi’s aan de Joden hadden gedaan.

 

Persbericht van het Forum der Joodse Organisaties:

Persbericht 11 mei 2015:

FORUM protesteert tegen TERZAKE dat

Auschwitz misbruikt voor anti-Israëlische propaganda

Het FORUM der Joodse Organisaties protesteert met klem tegen de zaterdag 9 mei in het VRT programma Terzake gewekte suggestie als zouden Joden in Israël zich in de bezette gebieden aan dezelfde oorlogsmisdaden schuldig maken als ruim 70 jaar geleden de Nazi’s deden in Auschwitz.

In een reportage over een groep Vlaamse jongeren die een bezoek brachten aan Auschwitz wordt door een deelneemster van ogenschijnlijk Palestijnse afkomst een parallel getrokken tussen de genocide op de Joden door de Nazi’s en de behandeling van de Palestijnen door de Israëli’s.

De Vlaamse krijgt in de reportage onverwacht bijval van de Nederlandstalige vrouwelijke Joodse gids (zelf overlevende van Auschwitz) die haar verzekert dat ook zij zonder meer achter de Palestijnen staat en het optreden van Israël zonder meer veroordeelt.

De Joodse gids zegt spottend “antisemiet” te zijn (of te worden gevonden) maar stelt in haar reactie de Holocaust en behandeling van Palestijnen in het geheel niet op een lijn.

Het FORUM neemt het de redactie van Terzake ten zeerste kwalijk dat het heeft afgezien van enige duiding en daarmee een als educatief bedoelde excursie naar Auschwitz heeft laten verworden tot een walgelijk en historisch onjuist anti-Israëlisch en anti-Joods statement. 

Iedere suggestie dat Joden zich aan dezelfde misdaden schuldig zouden maken als de Nazi’s zou een verantwoordelijke redactie ofwel geheel hebben moeten weglaten, ofwel in een begeleidend commentaar hebben moeten verwerpen.

Door van de statements geen enkele afstand te nemen en deze zonder duiding of commentaar weer te geven heeft Terzake – al dan niet terecht – de verdenking op zich geladen met de inhoud van deze abjecte reportage akkoord te zijn. 

Door de Holocaust en behandeling van de Palestijnen op een lijn te stellen wordt de grootste misdaad uit de geschiedenis gebagatelliseerd en gemarginaliseerd.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now