Skip to content Skip to footer

Een brief met antisemitisch karakter ontvangen door het Joods Museum van België.

Een antisemitische brief werd naar het Joods Museum van België verzonden. Op een programma met verschillende activiteiten werden « ss », hakenkruisen en « Joden = nazis » geschreven.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now