Skip to content Skip to footer

Internetsite ter glorie van Hitler (Franse afdeling van NSDAP-AO)


www.antisemitisme.be en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen werden  op de hoogte gebracht  van het bestaan van een internetsite ter glorie van Hitler.


 


Het Centrum heeft via www.ecpos.be klacht neergelegd en heeft ook contact op genomen met de LICRA in Frankrijk daar het een Franse site betreft. Dit met het verzoek een rechtsgeding in te spannen tegen de verantwoordelijkenvan de site. En eventueel ook de internetleverancier of /en de websitehost te vervolgen die de link naar deze site actief houden.  (dit krachtens een uitspraak van het Franse Hof van Cassatie van 19 juni 2008).

 Op 17 juli 2008 vernam het Centrum voor Gelijke Kansen dat de Licra klacht heeft neergelegd tegen de site en zijn verantwoordelijken bij het Parket van Parijs.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now