Skip to content Skip to footer

Nazificatie van Israel op Facebook

Verschillende internauten, waaronder Oriana P Roerkrayer, hebben op Facebook een foto gepost die een vluchtelingenkamp toont met de volgende tekst: « Europe didn’t overthrow Nazism in 1945, it exported it to Palestine #zionismisnazisme » (« Europa heeft het Nazisme niet ten val gebracht in 1945, het heeft het naar Palestina geexporteerd. #zionismisnazisme »).

Het rapport werd naar UNIA doorgezonden.

20160524 - Facebook - nazification Israel

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now