Skip to content Skip to footer

Negatie van Israel door een agent van het crisiscentrum

De Israelische autoriteiten hebben voorgesteld om een vliegtuig te sturen zodat ze twee van hun brugers konden rapatriëren die tijdens de aanslagen gewond zijn geraakt.
Vooraleer die het ziekenhuis kon verlaten, moest één van de slachtoffers echter een certificaat krijgen van de bevoegde instanties.
Een vrijwilliger van de Joodse gemeenschap van Antwerpen heeft zich over de procedure geïnformeerd door naar het nummer 1771 te bellen.
Tijdens zijn gesprek merkte de vrijwilliger dat de medewerker systematisch « Israël » verving door « Palestina ».
Toen de vrijwilliger hem de volgende vraag stelde : « Kent u Israël, mijnheer ? » antwoordde de medewerker van het crisiscentrum dat hij de staat van Israël niet kent, maar dat hij wel gehoord heeft over « Joden die zich in Palestina hebben gevestigd en die daar het grondgebied bezetten ».
Dit dossier werd naar UNIA doorgestuurd.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now